خانه / زناشویی / مسبب اصلی نارضایتی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

مسبب اصلی نارضایتی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

مسبب اصلی نارضایتی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

|مسبب اصلی نارضایتی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی از ونوشه|

842736_892

آیا از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خود و همچنین همسرتان راضی هستید ؟نظر همسرتان در آن مورد چیست چه عواملی در کاهش میل جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین نارضایتی زوجین از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی نقش دارند

داشتن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی منظم با همسر، می تواند جهت اشخاص یک امتیاز مهم محسوب می شود. خیلی از زوج ها ممکن می باشد با خود بیندیشند که آن موضوع آنقدرها هم پهناور و بزرگ و همچنین بااهمیت نیست؛ ولی باید توجه داشت از نظر روان شناسان و همچنین درمان گران خانواده، داشتن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی رضایت قسمت و بخش در زندگی جنسی و زناشویی، خیلی زیاد مورد توجه می باشد و همچنین به فرد احساس عزت نفس و همچنین مهم بودن می دهد؛ همچنین جهت سلامتی عمومیِ جامعه نیز خیلی زیاد سودمند و همچنین موثر می باشد.

ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و همچنین حس توانایی و همچنین باروری را به اشخاص انتقال دهد؛ همچنین و علاوه در آن هم باعث افزایش طول عمر، کاهش افسردگی و همچنین ساخته یا ایجاد شادکامی می می شود؛ ولی باید توجه داشت سوال آن می باشد که چگونه می توانیم تشخیص دهیم که ما جزو افرادی هستیم که ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی رضایت بخشی دارند؟ همچنین چگونه می توانیم رضایت مان را از آن ارتباط و رابطه افزایش دهیم؟

تحقیقات انجام شده در جوامع متنوع و گوناگون و مختلف نشان داده می باشد اغلب اشخاص خود را از زندگی جنسی و زناشویی و جنسی شان راضی نشان می دهند؛ در صورتی که در واقعیت آن روش نیست. اغلب شهروندان و مردم شهر ممکن می باشد از زندگی جنسی و زناشویی و جنسی خود طبیعتا راضی باشند؛ زیرا یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی با خود نشاط و همچنین لذت به همراه دارد؛ ولی باید توجه داشت زمانی که در مورد کیفیت ارتباط و رابطه و همچنین سلایق جنسی و زناشویی و جنسی شان، سوال می می شود، پاسخ های نامربوطی می دهند.بیشترین مقدار و اندازه و میزان رضایت جنسی و زناشویی و جنسی، در زوجین جوانی که جدید و تو و تازه وارد ارتباط و رابطه شده اند و همچنین کمترین آن هم در زوجینی که ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی طولانی مدت داشته اند نقل از شده می باشد. مردان در مقایسه با زنان، رضایت جنسی و زناشویی و جنسی بیشتری را ابراز می کنند. یافته دیگر آن می باشد که اغلب اشخاص، تقاضایی جهت داشتن دفعات اکثرا و بیشتر ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دارند.

شاخص های رضایت جنسی و زناشویی و جنسی در مردان و همچنین زنان

رضایت جنسی و زناشویی و جنسی دو جزء اصلی دارد: ۱٫ جسمی، ۲٫ عاطفی و همچنین هیجانی.

۱- بعد جسمی؛

بسیاری از منابع علمی از دو شاخص جهت بعد جسمی و همچنین فیزیک یاد می کنند: فراوانیِ نزدیکی جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین رسیدن به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد؛ به آن معنی که هرچه تعداد ارتباط و رابطه های جنسی و زناشویی و جنسی زن و همچنین شوهر در یک دوره زمانی، مثلا یک ماه یا یک هفته، اکثرا و بیشتر باشد؛ و همچنین هرچه مقدار و اندازه و میزان رسیدن به آخر لذت جنسی و زناشویی و جنسی یا ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد اکثرا و بیشتر باشد، زوجین ارتباط و رابطه رضایت قسمت و بخش تری خواهندداشت.

۲- بعد عاطفی و همچنین هیجانی؛

در بعد عاطفی و همچنین هیجانی بر اهمیت احساس ها و همچنین هیجان های مثبت، در حین و همچنین بعد از ارتباط و رابطه، به خصوص ساخته یا ایجاد شادی تاکید می می شود؛ همچنین داشتن گفت و همچنین گویی خصوصی و همچنین صمیمانه در مورد مقدار و اندازه و میزان علایق و همچنین انتظارات طرفین از ارتباط و رابطه، در بعد عاطفی و همچنین هیجانی گنجانده می می شود.

آن دو جزء اصلی، به نسبت در زنان و همچنین مردان از اهمیت متفاوتی برخوردار می باشد. اغلب مردان بعد جسمی رضایت جنسی و زناشویی و جنسی را در یک ارتباط و رابطه جستجو می کنند؛ آنان در پاسخ به سوال آیا از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خود رضایت دارید؟ صریحا پاسخ مثبت می دهند. آن بحث و داستان در بسیاری از زنان در بعد عاطفی در هیجانی پررنگ تر جلوه می کند؛ بدین صورت که در کنار ارضای جسمی و همچنین وقوع مراحل آن هم، از ابتدا تا انتهای ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به دنبال گرفتن احساس هیجان، صمیمیت و همچنین ارضای روانی در ارتباط و رابطه خواهند بود. چه بسا در بعضی موارد بدون ارضای جسمی، رضایت جنسی و زناشویی و جنسی از ارتباط و رابطه نیز وجود خواهدداشت.

در روابط کوتاه مدت و همچنین یک شبه که اکثرا و بیشتر با هدف لذت جویی یا بقای نسل صورت می گیرد، تاکید بر روی ارتباط و رابطه بدنی و همچنین جسمی می باشد. بایستی و حتما توجه داشته باشید در صورتی که خواهان یک ارتباط و رابطه بلندمدت با همسرتان هستید، نمی توانید صرفا به برقراری یک ارتباط و رابطه جسمی بسنده کنید. مطمئن باشید تنها و فقط به صرف رفع مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی نمی توانید زندگی شیرین و همچنین خوبی را تجربه کنید.

در بعضی موارد با کاهش میل جنسی و زناشویی و جنسی در زوجین رو به رو می شویم که نقش بسزایی در کاهش رضایت از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دارد. مهندسین و متخصصین عقیده دارند عوامل متنوع و گوناگون و مختلف جسمی و همچنین روانی بر آن موضوع تاثیرگذار می باشند.

۹ دشمن اصلی میل جنسی و زناشویی و جنسی

۱- استرس: ممکن می باشد تو از آن هم افرادی باشید که با وجود داشتن استرس، بسیاری از کارها را به خوبی انجام می دهند؛ ولی باید توجه داشت بایستی و حتما بدانید تمایلات جنسی و زناشویی و جنسی مانند کارهای دیگر نیست. جهت آنکه مقدار و اندازه و میزان استرس خود را تحت کنترل داشته باشید، شیوه های مهار استرس را بیاموزید یا از توصیه های یک مشاور یا پزشک بهره بری و استفاده کنید.

۲- مشکل در روابط: معظلات و مسائل و مشکلات حل نشده در ارتباط و رابطه زن و همچنین شوهر یکی از شایع ترین کُشنده های میل جنسی و زناشویی و جنسی محسوب می می شود. جهت زنان، نزدیکیِ عاطفی یک جزء اصلی در میل جنسی و زناشویی و جنسی می باشد. اختلاف پنهانی و همچنین نارضایتی گفتن نشده، اشکال در برقراری ارتباط، خیانت کردن به اعتماد همسر و همچنین سایر موانعِ ارتباط و رابطه صمیمی، می  تواند میل جنسی و زناشویی و جنسی را از بین ببرد.

۳- الکل و همچنین مواد اعتیاد آور و مخدر: الکل می تواند باعث خاموش شدن میل جنسی و زناشویی و جنسی تو و همچنین گاه همسرتان می شود. در مورد مصرف مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین محرک نیز آن بحث و داستان صادق می باشد.

۴- کم خوابی: در صورتی که میل جنسی و زناشویی و جنسی تان را از دست داده اید، شاید به آن دلیل می باشد که خیلی زود از خواب برمی خیزید یا خیلی دیر به تختخواب می روید؛ ممکن می باشد دچار بی خوابی یا قطع تنفس حین خواب شده باشید. آن قبیل معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط به خواب، می تواند میل جنسی و زناشویی و جنسی را مختل کند. کم خوابیدن به خستگی و همچنین فرسودگی منجر می می شود و همچنین خستگی، میل جنسی و زناشویی و جنسی را از بین می برد.

۵- داروها: داروها به روش قابل توجهی ممکن می باشد میل جنسی و زناشویی و جنسی را از بین ببرد. شامل داروهای کاهش دهنده میل جنسی و زناشویی و جنسی، می قدرت به داروهای ضدافسردگی، داروهای ضدفشار خون، داروهای آنتی هیستامین (ضدحساسیت)، بعضی داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای شیمی درمانی و همچنین غیره اشاره کرد.

۶- تصویر ذهنی از بدن: در صورتی که به دلیل عدم رضایت از تصویر بدنی تان (مثلا شرمندگی از اضافه وزن)، عزت نفس تان جریحه دار شده می باشد، ممکن می باشد احساس جذابیت جنسی و زناشویی و جنسی تان را از دست بدهید. در صورتی که همسرتان دچار آن احساسات می باشد، با اطمینان بخشیدن در موارد جذابیت اش، می توانید به او کمک کنید.

۷- اختلال نعوظ: اختلال نعوظی “ED” نوعی از اختلال جنسی و زناشویی و جنسی می باشد که مسبب کاهش میل جنسی و زناشویی و جنسی می باشد. مردانی که مبتلا به اختلال نعوظی خواهند بود، در مورد کارکرد جنسی و زناشویی و جنسی خود نگران خواهند بود و همچنین آن نگرانی دائمی، به صورت ثانوی ممکن می باشد بر میل جنسی و زناشویی و جنسی آنها تاثیری منفی بگذارد.

۸- یائسگی: حدود قستی از زنان زمان یائسه شدن شان (قطع قاعدگی) دچار کاهش میل جنسی و زناشویی و جنسی می شوند. خانمی که سنش رو به افزایش می باشد و همچنین نگران کاهش میل جنسی و زناشویی و جنسی اش می باشد، بایستی و حتما به بهبود کیفیت روابط با همسر، تصویر مثبت ذهنی از بدن و همچنین افزایش عزت نفس، داروهای مصرفی و همچنین سلامت جسم اش توجه بیشتری داشته باشد.

۹- نبود صمیمیت: آمیزش جنسی و زناشویی و جنسی بدون صمیمیت، میل جنسی و زناشویی و جنسی را از بین می برد. صمیمیت تنها کلمه کلیدی جهت انجام فعالیت جنسی و زناشویی و جنسی نیست. در صورتی که زندگی جنسی و زناشویی و جنسی تو سرد شده می باشد، سعی کنید زمان بیشتری را جهت ساخته یا ایجاد صمیمیت غیرجنسی در همراهی با همسرتان مصرف  کنید. با همسرتان صحبت کنید، با پیامک و اس ام اس و پیامک با او در تماس باشید، او را در آغوش بگیرید و همچنین به او  ابراز احساسات کنید. هنگامی که صمیمیت میل تو و همچنین همسرتان اکثرا و بیشتر می شود، میل جنسی و زناشویی و جنسی تان هم باز می گردد.

ماهنامه دایره – اشکان ابوالقاضی

افسردگی و همچنین اضطراب و همچنین اختلال در ارتباط و رابطه عاطفیتمایلات جنسی و زناشویی و جنسی در زنانمشاغل نامناسبمشغله فکری زیادمشکل کاهش میل جنسیمشکلات زندگی

مسبب اصلی نارضایتی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی در تاریخ ۲۶ April 2016 | 1:51 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …