خانه / زناشویی / میل جنسی و زناشویی و جنسی غیرطبیعی

میل جنسی و زناشویی و جنسی غیرطبیعی

میل جنسی و زناشویی و جنسی غیرطبیعی

|میل جنسی و زناشویی و جنسی غیرطبیعی از ونوشه|

834011_272

مردهایی که در باره جنسی و زناشویی و جنسی بیش فعال خواهند بود شامل چه مشکلاتی می باشند و همچنین چه توصیه ها و همچنین راه و همچنین رو شهایی جهت از بین بردن آن حالت در آن هم ها بایستی و حتما در نظر گرفت

بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی عبارت از تمایل و همچنین احساس مستلزم و نیاز مرضی به برقراری ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد، طوریکه آن بیماران مثلا تا ۲۰-۱۵ بار ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی در روز ارضاء جنسی و زناشویی و جنسی پیدا نمی کنند. آن حالت را که یک بیماری می باشد نباید با میل جنسی و زناشویی و جنسی زیاد اشتباه کرد.

ممکن می باشد یک مرد در روز ۳ بار ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی داشته باشد که با آن هم نیازهایش برطرف می می شود و همچنین آن حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد مقدار و اندازه و میزان شیوع آن بیماری وجود ندارد. در یک بررسی کردن مقدار و اندازه و میزان شیوع آن بیماری را ۳ قسمت و بخش مردان به گفته کرده اند که در صورتی که درست باشد رقم قابل ملاحظه ای می باشد. روانشناسان و همچنین روانپرشکان آن بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.
بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی یک بیماری خیلی زیاد آزار دهنده جهت خود فرد و همچنین فامیل او همچنین و همچنین جامعه محسوب می می شود و همچنین در صورتی که به درستی با آن هم برخورد و همچنین درمان نشود سبب معظلات و مسائل و مشکلات عدیده می گردد.

در علم روانپزشکی، یک بیماری بالقوه خطرناک محسوب می می شود. یک مرد مبتلا به بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی ممکن می باشد تنها و فقط وارد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی باشد که از نظر عرف طبیعی محسوب می می شود و همچنین ممکن می باشد وارد روابط و همچنین رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی می شود که غیر طبیعی محسوب می شوند.

مشخصات مردانیکه شامل بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود:
• آن بیماران شامل احساس فوریت جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود. با احساس مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی بایستی و حتما بلافاصله آنرا برطرف کنند و همچنین احساس آنها قابل کنترل نیست.

• آن بیماران اگرچه وارد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی متعدد می شوند ولی رضایت جنسی و زناشویی و جنسی پیدا نمی کنند و همچنین ممکن می باشد لذت جنسی و زناشویی و جنسی هم نداشته باشند.

• مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی مداوم و همچنین پایدار و همچنین کنترل نشده

• رفتار نامناسب در مواجهه با دیگران

• احساس مستلزم و نیاز اجباری به خودارضایی

• رفتار و همچنین صحبت هرزه گونه

• دوست داشتن به لاس زنی

• در آوردن لباس خود و همچنین یا دیگران

از خصوصیات آن بیماران آن می باشد که تمایلات جنسی و زناشویی و جنسی آنها محدود به یک فرد نیست بلکه معطوف به هر فردی می تواند باشد. یکی از مواردیکه در آن هم بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی زیاد دیده می می شود، منزل و خانه سالمندان می باشد. حدود ۵۰ قسمت و بخش ساکنین منزل و خانه سالمندان دچار بیماری آلزایمر خواهند بود حدود ۴ قسمت و بخش آن بیماران شامل بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین یا رفتار جنسی و زناشویی و جنسی تهاجمی خواهند بود که سبب ساخته یا ایجاد آزار و همچنین اذیت جهت خود، فامیل و همچنین کارکنان می شوند.

علل بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی
دانشمندان بر آن عقیده خواهند بود که علت آن بیماری عدم تعادل در مواد بیوشیمیایی مغز می باشد. در مغز یک عده موادی بنام ارتباط و رابطه های عصبی خواهند بود که شامل می قدرت از سروتونین، دوپامین و همچنین نورآدرنالین نام برد. آن مواد بیوشیمیایی خلق و همچنین رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی را کنترل می کنند.

آن بیماری یک عده علل شناخته شده ای دارد که در زیر توضیح داده می شوند ولی در تعدادی از موارد نیز علی رغم بررسیهای وسیع علتی جهت آن هم یافت نمی می شود:

• بیماری آلزایمر: یکی از علل مهم بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی بیماری آلزایمر می باشد.

• بیماری پارکینسون: یکی از علل مهم بیماری بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی می باشد. علت آن هم داروهایی می باشد که آن بیماران مصرف می کنند.

• بعضی انواع صرع (تشنج، غش): لوب گیجگاهی و همچنین لوب پیشانی مغز میل جنسی و زناشویی و جنسی را کنترل می کنند هر نوع بیماری در آن منطقه ها و مناطق ممکن می باشد سبب برداشته شده مهار جنسی و زناشویی و جنسی شده و همچنین منجر به بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی می شود.

• اعمال جراحی بر نواحی بخصوصی از مغز

• سکته مغزی که نواحی بخصوصی از مغز را گرفتار کند مثل لوب گیجگاهی مغز

• بیماری ام اس

• بیماری روانی دو قطبی

• گاهی بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی یکی راهی جهت گریز و فرار از تنهایی، افسردگی، استرس و همچنین اضطراب می باشد.

• مصرف بعضی از داروها

آن بیماری معمولا شروع تدریجی دارد. در صورتی که فرد احساس کند که تمایل غیر قابل کنترل و همچنین اجباری به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دارد، بایستی و حتما بلافاصله با متخصص مربوطه مشورت کند زیرا و به درستی که با گذشت زمان بیماری تشدید می یابد. جهت راهنمایی بیماران یک تعداد سئوال در زیر مطرح می شوند، در صورتی که پاسخ فرد به هرکدام از آنها مثبت باشد حتما بایستی و حتما با متخصص مربوطه مشورت نماید:

• آیا تو می توانید تحریکات جنسی و زناشویی و جنسی را کنترل کنید؟

• ایا رفتار جنسی و زناشویی و جنسی تو سبب آسیب به ارتباط و رابطه با همسر، کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین موقعیت فرهنگی و اجتماعی تو شده می باشد؟

• آیا ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دائما در فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن تو می باشد حتی در صورتی که نخواهید به آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید؟

در صورت وجود هر یک از موارد زیر بلافاصله به متخصص مربوطه رفت و آمد و مراجعه نمایید:
• تو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید که با رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی کنترل نشده سبب آسیب و همچنین زیان شوید.

• در صورتی که تو مبتلا به بیماری دو قطبی بوده و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید که رفتارهای حنسی تو قابل کنترل نیستند.

• شامل انظار و افکار خودکشی هستید.

یک عده عواملی خواهند بود که فرد را مستعد ابتلا به بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی می کنند که به آنها عوامل خطر ساز می نامند. مهمترین آنها عبارتند از:

• مضر و همچنین بد مصرف مواد و همچنین الکل

• داشتن یک بیماری روانی مثل اختلال خلق

• سابقه مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده جنسی و زناشویی و جنسی

• سابقه مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده فیزیکی

یک تعداد فعالیتهای جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود که جزو علایم هشدار دهنده جهت بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی می باشند:
• داشتن شرکای جنسی و زناشویی و جنسی متعدد

• ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خارج از خانواده

• داشتن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی با اشخاص ناشناس و همچنین زنان بدکاره

• نداشتن ارتباط و رابطه عاطفی در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

• بهره بری و استفاده از انواع متنوع و گوناگون و مختلف ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی تجاری مثل تلفن

• خود ارضایی بیش از حد

• بهره بری و استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی

• دوست داشتن به آزار دادن و همچنین آزار دیدن در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

عوارض بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی: بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی شامل عوارض خطرناک و همچنین گاه جبران ناپذیر می باشد:
• از هم پاشیدن خانواده

• از دست دادن کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل

• دستگیری و همچنین زندان

• اعتیاد به مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین الکل

• ابتلا به بیمارهای آمیزشی مثل ایدز و همچنین هپاتیت و همچنین انتقال آن هم به همسر و همچنین جامعه

• ابتلا به بیماریهای روانی مثل افسردگی

• از دست دادن پس انداز اقتصادی و مالی و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی

درمان بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی:
درمان بیش فعالی جنسی و زناشویی و جنسی شامل روان درمانی، رفتار درمانی و همچنین دارو درمانی می باشد. بستگی به شرایط، بایستی و حتما در مورد نوع درمان بیمار اراده و تصمیم راسخ گرفت. در روان درمانی و همچنین رفتار درمانی طول می کشد تا تاثیرات و همچنین اثرات درمان مشخص شوند. در صورتی که بیمار کاندید آن دو نوع درمان می باشد بهتر می باشد توام با دارودرمانی باشد، زیرا و به درستی که دارودرمانی اثراتش زود ظاهر شده و همچنین تا حدودی بیمار را از معظلات و مسائل و مشکلات رهایی می دهد و همچنین می تواند درمان خود را دنبال کند.

گاهی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد آن بیماران بستری و همچنین درمان شوند تا از خطرات آن بیماری کاسته و همچنین بیمار تحت کنترل باشد. جهت دارو درمانی انواع داروهای زیاد و همچنین موثر وجود دارند که می قدرت جهت بیمار تجویز کرد.

بیش فعالی جنسیدرمان بیش فعالی جنسیروابط و همچنین رفتارهای جنسیعلت بیش فعالی جنسیعوامل بیش فعالی جنسیمیل جنسی و زناشویی و جنسی زیاد

میل جنسی و زناشویی و جنسی غیرطبیعی در تاریخ ۲۱ April 2016 | 11:07 am نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …