خانه / زناشویی / مقابله با انواع معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در خانواده

مقابله با انواع معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در خانواده

مقابله با انواع معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در خانواده

|مقابله با انواع معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در خانواده از ونوشه|

786190_144

معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی با چه عواملی پدید می آیند انواع آسیب های ناشی از معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی را چگونه می توانیم برطرف کنیم راه و همچنین روش پیشگیری از ساخته یا ایجاد آن قبیل اختلالات و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات در خانواده های امروزی چیست؟

 تغییر سبک و همچنین نگرش زندگی در کنار گسترش تعامل و همچنین ارتباطات با وجود رسانه های گسترده و همچنین در دسترس بودن شبکه های فرهنگی و اجتماعی، منجر به تغییراتی در سبک زندگی به ویژه جوانان شده می باشد. آن تغییر سبک زندگی بی تاثیر بر شکل و همچنین نرخ افزایش سن ازدواج، افزایش آمار طلاق رسمی و همچنین فراوانی طلاق عاطفی، ساخته یا ایجاد فاصله بین بلوغ جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین بلوغ فرهنگی و اجتماعی و همچنین زودخواهی جوانان و همچنین ناتوانی های جنسیتی در بزرگسالی، نیست.

بررسی کردن، مشاوره و همچنین درمان بخشی از آن اختلالات، آن روزها تحت عنوان کلینیک سلامت خانواده و همچنین سلامت جنسی و زناشویی و جنسی در گوشه و همچنین کنار شهرستان و همچنین زیر نظر مهندسین و متخصصین و همچنین مشاوران قابل پیگیری و همچنین درمان می باشد. با در نظر گرفتن آن شرایط مجتمع دارویی و همچنین درمانی هلال احمر ایران شامل مراکزی می باشد که به پیاده سازی و راه اندازی پلی کلینیک سلامت خانواده و همچنین کلینیک سلامت جنسی و زناشویی و جنسی اقدام کرده می باشد.

دکتر امیر مدیر فوق تخصص کلیه و همچنین مجاری ادرار که مدیریت آن مجموعه را از نیمه های مرداد ماه به دست گرفته، وظایف تعریف شده آن کلینیک را مشاوره و همچنین درمان بیماران و همچنین زوج های رفت و آمد و مراجعه کننده با معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی معرفی می کند.

به گفته مدیر پلی کلینیک سلامت خانواده هلال احمر، تشکیل کلاس ها و همچنین آ»وزش های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری در آن باره به بالا بردن آگاهی های ارتباطی زوجین و همچنین برقراری روابط سالم و همچنین ایمن قبل و همچنین بعد از ازدواج کمک می کند. با او پیرامون اهداف پیاده سازی و راه اندازی آن مرکز، ضرورت های وجود چنین مراکزی در جامعه و همچنین ناآگاهی شهروندان و مردم شهر از نحوه بهره بری و استفاده از آن کلینیک ها و همچنین سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده ایرانی به گفتگو نشستیم.

آقای دکتر مدیر ظاهرا دائما صحبت کردن در مورد سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده همراه با تابوها و همچنین محدودیت های کلامی و همچنین رسانه ای بوده و همچنین اکنون نیز با پیاده سازی و راه اندازی آن کلینیک های درمانی هنوز اطلاع رسانی کامل جهت آگاهی خانواده ها انجام نشده می باشد؟

– البته در ارتباط و رابطه با روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جنس مخالف از دیدگاه های متغایر و متفاوت بنا به نوع حساسیت، روابط فرهنگی و اجتماعی و همچنین حتی تحصیلات و همچنین دیگر فاکتورها، با دو دیدگاه کلی روبرو هستیم. به عبارت دیگر دو دیدگاه سنتی و همچنین عرفی یا نادیده گرفتن و همچنین پنهان کاری در جامعه دیده می می شود که در آن میان تیمی از والدین، مسئولان و همچنین حتی مدیران رسانه ها همواره آن دسته از مسائل و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط با سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده را نادیده گرفتن کرده و همچنین آن هم را نادیده می گیرند.

از سوی دیگر با تیم افراط گر غیره ای مواجه هستیم که نسل جدید را از دست رفته و همچنین بی هویت دانسته و همچنین با دیدگاهی تند و همچنین غیرمنطقی روش های درمان و همچنین مشاوره و همچنین اطلاع رسانی را جهت افزایش آگاهی و همچنین ایمنی سلامت جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جسمی جوانان را بی فایده می دانند.

ولی باید توجه داشت ما در آن کلینیک سعی داریم تا نگاهی منطقی و همچنین واقعگرایانه داشته باشیم. با باور ما چیزی جهت نادیده گرفتن و همچنین پنهان کاری وجود ندارد. در مقایسه با آنچه که ما در بحث سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده با آن هم روبرو هستیم، آن نوک کوهیی می باشد که بیرون زده و همچنین آن هم را دیدن می کنیم. آن بدان معنی نیست که معظلات و مسائل و مشکلات موجود در آن ارتباط و رابطه کوچک و همچنین حل شدنی می باشد. تنه آن کوه یخی پهناور و بزرگ از دیدگاه ما پنهان می باشد ولی باید توجه داشت نادیده گرفتن نشدنی می باشد. تو به آ»ار طلاق رسمی، طلاق های عاطفی، افزایش سن ازدواج و همچنین موانع متعدد تشکیل خانواده توجه کنید، همه آن موارد به اصطلاح ساده و همچنین عادی بخشی از آن هم مشکلاتی می باشد که بدنه آن کوه یخی را تشکیل داده اند.

تا چه مقدار و اندازه آن مسائل به نبود آگاهی از جایگاه سلامت جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جنسیتی در بین خانواده های ما بازمی گردد؟

– یکی از معظلات و مسائل و مشکلات موجود جهت اتخاذ سیاست های کلان و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری های درست، نبود تعریف دقیق و همچنین درست از جنس مخالف می باشد، آن ناآگاهی در تعریف، چه قبل و همچنین چه بعد از ازدواج و همچنین مسائل پیرامون آن هم معظلات و مسائل و مشکلات بزرگی را به دنبال داشته می باشد. آن پیشامد جدید جهت جوانان و همچنین جوانان و نوجوانان ما اکثرا و بیشتر حاد می باشد. نبود آگاهی درست و همچنین مشخص و همچنین تعریف شده از سوی جوانان و نوجوانان ما نسبت به جنس مخالف همواره خطراتی را به همراه دارد که تنها و فقط با اطلاع رسانی درست از سوی والدین و همچنین مسئولان آموزش و همچنین پرورش قابل کنترل و همچنین مدیریت می باشد.

تیمی از افراطیون در آن قسمت و بخش نسل جوون را از دست رفته می دانند و همچنین معتقدند که جهت آن نسل هیچ چیزی مهم نیست ولی باید توجه داشت آن دیدگاه اشتباه می باشد. هنگام و زمانی که با نگاه انسانی و همچنین عاطفی و همچنین حتی علمی به آن روابط نگاه می شود، اراده و تصمیم راسخ گیری ها و همچنین قضاوت های ما تغییر می کند. فراموش نکنیم که نوجوان در حال رشد شامل کنجکاوی هایی می باشد که با تخیلات و همچنین فانتزی هایی همراه می باشد. آن امر در همه جای دنیا وجود دارد.

واقعیت نادیده گرفتن نشدنی دیگر آن که بچه های نسل جدید از آن دیدگاه خیلی با بچه های نسل قبل تفاوتی ندارند. آن اشتباه می باشد که در آن قسمت و بخش نسل جدید را از نوجوانی نسل های قبل جدا می کنیم. پس بهتر می باشد به جای تعاریف و همچنین برداشت های اشتباه و همچنین افراطی، خود مشکل را دیده و همچنین راهکارهای حل آن هم را دنبال کنیم.

در صورتی که آن نوع برخورد یا به عبارتی هیجان جنسی و زناشویی و جنسی دوران نوجوانی امری عادی می باشد، پس چرا در آن چند ساله تا آن مقدار و اندازه به یکی از چالش های مهم خانواده ایرانی تغییر پیدا کردن شده می باشد؟

– نگاهی به هرم جمعیتی کشور و همچنین مقایسه آمار نسل جوون امروز با دوره های متنوع و گوناگون و مختلف قبل به خوبی جواب آن پرسش را می دهد. آمار جمعیت کنونی کشور نشان می دهد که قسمت و بخش عظیمی از آن جمعیت بین سن ۱۵ تا ۴۵ سال شمسی قرار دارند و همچنین در آن سن به روش طبیعی اشخاص به دنبال پیدا کردن هویت جنسی و زناشویی و جنسی خود بوده یا در تلاش جهت داشتن ارتباط و رابطه و همچنین تشکیل خانواده خواهند بود. پس طبیعی می باشد که آن هم چیزی را که ما امروز مشکل می نامیم در صورتی که بر تعداد آن جمعیت عظیم ضرب کنیم با رقم بزرگی از تعداد معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جنسیتی روبرو خواهیم شد ولی باید توجه داشت موضوع ما مهمتر از آن ضرب و همچنین تقسیم هاست.

و همچنین آن هم چیست؟

– موضوع سیاست حاکم، نگاه عرفی و همچنین سنتی والدین و همچنین مسئولان می باشد. ما در انباری که لبریز از معظلات و مسائل و مشکلات می باشد با یک چراغ قوه مشغول گشت و همچنین گذار هستیم. به همین دلیل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که خیلی زیاد مسئولانه و همچنین با آگاهی جهت حل و همچنین درمان آن دسته از معظلات و مسائل و مشکلات قدم برداشت. در آن مجتمع اگرچه ما وابستگی هایی به هلال احمر داریم ولی باید توجه داشت از آنجا که خود هلال احمر یک نهاد مردمی به حساب می آید، سعی داریم که هم نقش درمانی و همچنین مرکز آموزشی را داشته باشیم و همچنین هم از منظر مردمی بودن، نگرانی ها و همچنین دل نگرانی های شهروندان و مردم شهر را در آن خصوص به گوش مسئولان برسانیم. عمده اهداف ما در آن مجتمع همین می باشد که با آموزش و همچنین اطلاع رسانی و همچنین مشاوره و همچنین درمان بخشی از مسائل را حل کرده و همچنین از سوی دیگر با نمایش همایش ها و همچنین دوره های مجانی و رایگان، معظلات و مسائل و مشکلات را به گوش مسئولان برسانیم.

در آن مدت کوتاه چهار ماهه همایش هم برگزار کردید؟

– بله، به مناسبت روز دانش آموز همایش رایگانی را برگزار کردیم تحت عنوان نوجوانی و همچنین سلامت جنسی و زناشویی و جنسی، مهم جهت ما طرح آن عنوان و همچنین پیشامد جدید بود که جوانان و نوجوانان نیز به تربیت جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین سلامت جنسی و زناشویی و جنسی احتیاج دارند. هر چند که جهت مسئولان غیرقابل پذیرش بو.د که مگر جوانان و نوجوانان نیز احتیاج به آموزش و همچنین اطلاع رسانی دارند ولی باید توجه داشت آن مستلزم و نیاز موجود بوده وغیرقابل نادیده گرفتن می باشد. متاسفانه بعضی از مسئولان آموزش و همچنین پرورش هنوز تمایلی به خروج از فاز نادیده گرفتن و همچنین پنهان کاری در آن قسمت و بخش را ندارند.

آن قسمت و بخش در دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسران جوان نوجوان متغایر و متفاوت می باشد. در دخترک های جوان و ازدواج نکرده آموزش های مراقبت جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جنسیتی، بارداری، جلوگیری از عفونت های جنسی و زناشویی و جنسی شامل مواردی می باشد که بایستی و حتما آموزش داده می شود، شاید با بخشی از آن آموزش ها بتوان بسیاری از آسیب های جسمی و همچنین روحی را جلوگیری کرد. از سوی دیگر مسئولان سعی دارند تا آن اتفاقات را نادیده بگیرند ولی باید توجه داشت آن شرایط چه به رسمیت بشناسیم و همچنین چه نشناسیم عده ای مطابق الگوهای تعریف شده ما پیش نمی روند. شاید یکی از راهکارهای موجود تغییر الگوی موجود باشد. الگویی که مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی می باشد ولی باید توجه داشت بسته و همچنین سنتی نیست.

نگاهی به شرعیات نشان می دهد که مستلزم و نیاز جوانان و نوجوانان به نوعی دیده و همچنین تا حدودی به آن هم پاسخ داده شده می باشد. یعنی همواره آن مستلزم و نیاز وجود داشته و همچنین پاسخی با توجه به شرایط به آن هم داده شده می باشد. در مقابل محافظه کارانی را داریم که منکر هر واقعیتی خواهند بود و همچنین سعی در پنهان کردن معظلات و مسائل و مشکلات دارند ولی باید توجه داشت واقعیت آن می باشد که چه دوست داشته باشیم و همچنین چه نداشته باشیم، آن نوع مستلزم و نیاز، روابط و همچنین کنجکاوی ها وجود دارد و همچنین تنها راه آن هم دادن اطلاعات و همچنین آموزش های صحیح می باشد. شاید بسیاری از خانواده ها ندانند که یکی از دلایل اعتیاد فرزندان شان به دلیل برقراری ارتباط و رابطه نامتعارف و همچنین بدون داشتن آگاهی و همچنین اطلاعات درست و همچنین آ»وزش می باشد. شیوع آن مقدار و اندازه و میزان از قرص های روانگردان و همچنین مواد اعتیاد آور و مخدر در نوجوانی و همچنین جوانی شامل نگرانی های مسئولان و همچنین خانواده هاست ولی شاید بتوان با پذیرش بعضی از واقعیت ها که دوست شان نداریم، حداقل جلوی گسترش اعتیاد بعضی از جوانان و نوجوانان و همچنین جوانان را بگیریم.

اعتیاد چه ارتباطی با روابط نامتعارف جنسی و زناشویی و جنسی دارد؟

– آن موضوع در جوامعی همچون کشور ما کمی پیچیده می باشد. در بعضی کشورها راه حل هایی جهت آن موضوع اندیشیده شده تا از آن طریق از آسیب های عمیق تر و همچنین جدی تر جلوگیری کنند. متاسفانه بعضی از جوانان و نوجوانان ما به دلیل نداشتن آگاهی و همچنین از سوی دیگر کنجکاوی جنسی و زناشویی و جنسی وارد ارتباط و رابطه نامتعارف و همچنین خطرناک می شوند و همچنین زیرا و به درستی که مشاور مطمئن و همچنین آگاهی نداشته و همچنین به روش معمول والدین در آن خصوص ارتباط و رابطه مناسبی با فرزندان نوجوان خود ندارند، نوجوان بنا به توصیه دیگران جهت موفق شدن در آن روابط نامتعارف و همچنین غیرانسانی، از مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین قرص های روانگردان بهره بری و استفاده می کنند.

با توجه به سنت و همچنین فرهنگ ما و همچنین شرایط کشورمان چه راهکاری جهت جلوگیری از آن اتفاق و همچنین روابط سالم و همچنین درست جهت جوانان و نوجوانان ما وجود دارد؟

– تنها راهکاری که ما می توانیم به آن هم تاکید کنیم تغییر نگاه خانواده و همچنین مسئولان به آن ماجرا می باشد. ما نیازمند نگاهی عمیق تر و همچنین واقع بینانه هستیم. تربیت جنسی و زناشویی و جنسی بایستی و حتما از سنین پایین تر آغاز می شود تا جوانان و نوجوانان نسبت به اتفاقی که قرار می باشد برایشان رخ دهد آگاه باشند. آگاهی مورد مستلزم و نیاز بین جوانان و نوجوانان و همچنین والدین آنها در کنار داشتن یک ارتباط و رابطه صمیمانه و همچنین دوستانه تا حدودی امنیت جنسی و زناشویی و جنسی جوانان و نوجوانان را تضمین می کند. ما هیچ راهی نداریم جز آن که فرزندان مان را آموزش دهیم و همچنین از لحاظ شخصیتی توانمند کنیم و همچنین مهمتر از همه آنکه با فرزندان مان دوست باشیم و همچنین آنها را زیر چتر حمایتی خود قرار دهیم.

ولی باید توجه داشت قبول کنیم جهت خانواده سنتی و همچنین مذهبی ایرانی پذیرش آن امر هر چند که واقعیت هم دارد، خیلی زیاد سخت و همچنین ناممکن می باشد؟

– مشکل اینجاست که ما روابط را به سوی روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین جسمی سوق دادیم، در حالی که فرزندان ما بایستی و حتما یاد بگیرند آن یک ارتباط و رابطه انسانی با جنس مخالف می باشد و همچنین نه یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی با جنس مخالف. هنگام و زمانی که در آن شرایط فرهنگ و همچنین دیدگاه اصلاح می شود و همچنین آگاهی ها افزایش یابد، حتما نوع روابط نیز تغییر می کند و همچنین پاره ای از مسائل خود به خود برطرف خواهد شد.

کلینیک سلامت خانواده هلال احمر تا چه مقدار و اندازه قادر می باشد به آن پیشامد جدید کمک کند؟

– ما جهت خود چند هدف تعریف کردیم که از آن هم جمله می قدرت به مبحث پیشگیری به شکل آموزش اشاره کرد. آموزش به خانواده ها و همچنین اطلاع رسانی. در آن چند ماه از شروع فعالیت مرکز سه همایش مجانی و رایگان برگزار شده که مهندسین و متخصصین ما در کنار مسائل مشاوره و همچنین توانمندسازی و همچنین درمان، سعی داشتند که قدم به قدم پیش رفته و همچنین خانواده ها را نسبت به واقعیت های موجود آگاه کنند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی خود را از طریق شبکه های ماهواره ای و همچنین وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها پیگیری و همچنین درمان کنند.

همانطور که می دانید تجارت بزرگی و همچنین پول هنگفتی در آن راه وجود دارد و همچنین به همین دلیل بسیاری از مشاوره هایی که از آن کانال ها ارائه می می شود، غیرتخصصی و همچنین غیرواقعی می باشد.

نقطه دیگر آن که خانواده ایرانی ترجیح می دهد مشکل خود را بدون شناخته شدن حل و همچنین بررسی کردن کند و همچنین آن سخت و همچنین ناممکن می باشد. به همین دلیل قسمت و بخش آمار ما در آن باره خیلی زیاد ناقص و همچنین تا حدودی غیرواقعی۸ می باشد و همچنین تا زمانی که آماری دقیق و همچنین درست از سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده وجود نداشته باشد، نمی قدرت سیاست گذاری و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی کرد.

پس ما هیچ شناخت دقیق و همچنین درستی از اوضاع سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده ایرانی نداریم؟

– آن ناآگاهی در همه جای دنیا وجود دارد و همچنین تقریبا اوضاع خانواده ها مشابه هم می باشد. آن مسائلی که مطرح شد تنها و فقط جهت خانواده ایرانی نیست. آن معضل خانواده در دنیای امروز می باشد. هر چند که ما سعی داریم مسائل و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات مان را بومی سازی کرده و همچنین راهکاری مبتنی بر فرنگ و همچنین ارزش های خودمان و همچنین بر اساس شرایط علمی و همچنین جغرافیایی و همچنین تاثیرات محیطی جستجو کنیم.

در همه جای دنیا جوانان با مشکل زودنزالی و همچنین مردان نه پیر نه جوون با مشکل دلزدگی روبرو خواهند بود. زندگی شهرنشینی، خستگی و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات روحی و همچنین فشارهای جسمی و همچنین در کل تغذیه نامناسب و همچنین زندگی ناسالم منجر شده تا بیماری دلزدگی در بین مردن خیلی زیاد دیده می شود. آن اختلال شامل درمان بوده و همچنین با مشاوره و همچنین پیگیری توسط مهندسین و متخصصین و همچنین مشاوران به سادگی قابل درمان می باشد.

آقای دکتر یکی از مشکلاتی که آن روزها بعضی از خانواده ها با آن هم درگیر خواهند بود، مداخله برنامه جذاب و جالب و خوب های فارسی زبان شبکه های ماهواره در سبک زندگی عاطفی خانواده می باشد. تماشای آن دسته از برنامه جذاب و جالب و خوب ها تا چه مقدار و اندازه در سلامت جنسی و زناشویی و جنسی خانواده ایرانی تاثیرگذار بوده و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات موجود را اکثرا و بیشتر می کند؟

– قطعا تاثیرگذار می باشد ولی باید توجه داشت اشتباهی رایج می باشد که گفته می می شود شامل پیامدهای منفی تماشای آن برنامه جذاب و جالب و خوب ها بلوغ زودرس در جوانان و نوجوانان می باشد. ما هیچ بررسی و همچنین مستند علمی در آن باره نداریم که بلوغ زودرس را از طریق تماشای برنامه جذاب و جالب و خوب های ماهواره اثبات و یا تایید کند. البته که سبک زندگی و همچنین محرک های جدید تاثیراتی را در اخلاق فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت ولی باید توجه داشت منجر به بلوغ زودرس نمی می شود ولی باید توجه داشت می قدرت به جرأت گفت که سن برقراری ارتباط و رابطه را کاهش داده و همچنین اطلاعات مرتبط با روابط خیلی پیش تر از بلوغ فرهنگی و اجتماعی منتقل می می شود و همچنین آن قسمت و بخش خیلی زیاد نگران کننده می باشد.

بلوغ فرهنگی و اجتماعی؟

– بله. بسیاری از جوانان ما به بلوغ جنسی و زناشویی و جنسی می رسند ولی باید توجه داشت بلوغ فرهنگی و اجتماعی د آنها خیلی زیاد دیرتر انجام می می شود. متاسفانه به دلیل سیاست های نادرست از قبل تا کنون، جوانان ما تنها و فقط با مقوله تفکیک جنسیتی روبرو شدند و همچنین شخص مطمئن و همچنین مطلعی جهت پاسخگویی به پرسش ها و همچنین کنجکاوی های جنسی و زناشویی و جنسی آنها وجود نداشته و همچنین به همین دلیل بسیاری از آنها دچار ابهامات و همچنین اشتباهات خیلی زیاد در داشتن یک ارتباط و رابطه انسانی وعاطفی درست خواهند شد.

تا چه مقدار و اندازه می قدرت آن آموزش ها را به شیوه درست در مدارس آموزش داد؟ هر چند که آموزش و همچنین پرورش بنا به دلایلی مخالف آن آموزش ها می باشد.

– اول از همه مسئولان آموزش و همچنین پرورش بایستی و حتما بپذیرند که بخشی از بلوغ جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین احوالات آن هم دست ما نیست. در جامعهای که به واسطه اینترنت و همچنین شبکه های مجازی، جوانان و نوجوانان ما در معرض انواع محرک های جنسیتی قرار دارند نمی قدرت منکر حقایق جامعه شد. شاید بهترین را ه موجود حضور دائم و همچنین مستمر یک روانشناس مسلط و همچنین آگاه در مدارس باشد تا بتواند به درستی به پرسش ها و همچنین کنجکاوی های جنسیتی جوانان و نوجوانان پاسخ دهد. ما حتی آن مشاوره ها و همچنین آموزش ها را در دانشگاه ها نداریم.

متاسفانه مدت هاست که فضای دانشگاه ها به کل تغییر کرده و همچنین در شرایطی که دانشگاه می بایست تغییر پیدا کردن به فضایی جهت آموزش، بر قراری ارتباط درست و همچنین آشنایی مبتنی بر اصول انسانی و همچنین عاطفی و همچنین حتی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدنی می شود، نقش و همچنین وظایف خود را در آن قسمت و بخش به کافی شاپ های اطراف دانشگاه سپرده می باشد.

در آن کافی شاپ ها هر نوع ارتباط و رابطه ای شکل می گیرد. هر درخواستی مطرح می می شود و همچنین هر اتفاقی ممکن می باشد رخ دهد، در حالی که دانشگاه می توانسته بود فضای مطمئنی جهت آموزش های درست و همچنین پاسخگویی به آن دسته از نیازها به صورت منطقی و همچنین چارچوب دار باشد.

در کل ما نمی توانیم صورت پیشامد جدید را پاک کنیم. ما نمی توانیم بگوییم جوانان ما ارتباط و رابطه داشته باشند یا نداشته باشند. راهکار ما تنها و فقط آن می باشد که والدین جوانان خود را بپذیرند، به آنها شخصیت دهند، با آنها دوست باشند و همچنین توانمندشان کنند.

مجله منزل و خانه بخت – مریم خرسند

برقراری رابطهبلوغ اجتماعیبلوغ جنسیبلوغ زودرس در نوجوانانروابط نامتعارف جنسیسبک زندگی عاطفی خانوادهمشکلات جنسی و زناشویی و جنسی

مقابله با انواع معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در خانواده در تاریخ ۲۷ February 2016 | 2:25 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …