خانه / زناشویی / احیای مجدد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین

احیای مجدد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین

احیای مجدد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین

|احیای مجدد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین از ونوشه|

799626_543
چگونه می قدرت سردی در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بین زوجین را از بین برد و همچنین جهت احیای مجدد آن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و همچنین زنده نگه داشتن شور و همچنین هیجان در آن هم از چه روش هایی می توانیم بهره بری و استفاده کنیم چه کارهایی در آن باره مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد در پیش بگیریم

 در صورتی که صرفا به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن ازدواج با یک آدم خوب هستید، آن را بدانید که توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی، سطح فرهنگی و همچنین اقتصادی خانواده و همچنین… یک فاکتور بیرونی می باشد؛ در صورتی که لازمه ساخته یا ایجاد کشش و همچنین جذابیت جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص قطعا یک فاکتور درونی می باشد که از نظر مهندسین و متخصصین علم رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی توجه به آن هم جهت تداوم ازدواج خیلی زیاد مهم می باشد.

ولی باید توجه داشت فقدان کشش جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص چیست و همچنین چرا به وجود می‌آید؟ دکتر عفت‌السادات مرقاتی خویی، دکترای تخصصی سکسولوژی می‌گوید حتی بعد از مرحله ازدواج خیلی از زن و همچنین شوهرها با وجود جذابیتی که جهت هم دارند جهت احیای ارتباط و رابطه تلاش نمی‌کنند. خیلی از زوج‌ها فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنند عشق یک بار بین آنها اتفاق افتاده و همچنین دائما با آن هم کیفیت باقی خواهد ماند؛ در صورتی که جهت تداوم یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بایستی و حتما از آن هم مراقبت کرد.

بعد از چندسال ،مهم‌ترین مشکل زوج‌ها؛ عدم کشش جنسی و زناشویی و جنسی می باشد

زن و همچنین شوهرهایی خواهند بود که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، تناسب و همچنین سنخیت پیشامد جدید‌ای جدی با هم ندارند‌ ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که به مراکز مشاوره و همچنین درمانی رفت و آمد و مراجعه می‌کنند می‌گویند مشکل اصلی‌شان عدم تناسب جنسی و زناشویی و جنسی می باشد.

می‌گویند از نظر جنسی و زناشویی و جنسی نمی‌توانیم نیازهای هم را برآورده کنیم و همچنین از آنکه در کنار هم هستیم،  احساس رضایت نمی‌کنیم. آن را به یاد داشته باشید که در چنین مسائلی بحث بد یا خوب بودن انسان‌ها مطرح نیست بلکه موضوع کشش جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص می باشد که حاصل روابط عاشقانه بین زوج می باشد؛ آنکه یکی از طرفین از نظر جنسی و زناشویی و جنسی جذب شوهر یا همسر خود نمی‌می شود و همچنین طبیعتا غیره ای از آنکه مورد درخواست جنسی و زناشویی و جنسی شوهر یا همسر خود نیست یا توسط او دفع می‌می شود،  ناراضی و همچنین ناخوش و غمگین می باشد. تعداد روزافزون رفت و آمد و مراجعه‌کننده نشان‌دهنده آن پیشامد جدید می باشد که اکثر اشخاص به شکلی درگیر آن معظلات و مسائل و مشکلات خواهند بود و همچنین به دنبال راه‌حل درمانی می‌گردند.

در انتخاب همسر تنها و فقط به فاکتورهای بیرونی توجه نکنید

به نظر تو فقدان کشش جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص چیست و همچنین چرا به وجود می‌آید؟ در آن باره بایستی و حتما به دو پیشامد جدید توجه کنیم: اول انتخاب شریک زندگی که ممکن می باشد مطلوبیت جنسی و زناشویی و جنسی نداشته باشد. شاید هر دو فرد یا شخص انسان‌های خوبی باشند ولی باید توجه داشت در انتخاب دچار اشتباه شده‌اند، آنها به دلایل و همچنین اهداف متعدد بیرونی همدیگر را انتخاب نموده اند مانند تناسب اقتصادی، تحصیلاتی، ظاهر و همچنین… که همگی فاکتورهای مهم بیرونی خواهند بود ولی آنچه لازمه ساخته یا ایجاد کشش و همچنین جذابیت جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص می باشد،  قطعا یک فاکتور درونی می باشد که نظریه‌پردازان و همچنین مهندسین و متخصصین علم رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی آن هم را به رمانس تعبیر می‌کنند یا به عبارت دیگر کشش، عشق و همچنین علاقه درونی می باشد که بین دو فرد یا شخص ساخته یا ایجاد می‌می شود.

اشتیاق ابتدایی و اولیه را فراموش کنید!

آن را بدانید که شور و همچنین اشتیاقی که در ابتدای ارتباط و رابطه به وجود می‌آید قرار نیست در ادامه هم به آن هم شکل باقی بماند ولی باید توجه داشت در صورتی که به آن ارتباط و رابطه رسیدگی نشود، نارضایتی به وجود خواهد آمد. اتفاقا گفت‌وگوی زن و همچنین شوهر نشان‌دهنده صمیمت بین آنهاست. مستقیم و همچنین با احترام به همسرتان بگویید: «جمله‌ای که گفتی مرا ناخوش و غمگین کرد.» طرف مقابل هم بایستی و حتما از آن فرصت بهره بری و استفاده کند و همچنین به جای بی‌توجهی به احساس شوهر یا همسر خود گفتن کند: «منظورم از گفتن آن هم جمله چیز غیره ای بود و همچنین واقعا نمی‌خواستم ناراحتت کنم.» ضمن آنکه بایستی و حتما دقیق منظورش را هم گفتن کند.

آیا آن کشش و همچنین هیجان دائمی می باشد؟!

در زمان انتخاب همسر یا شریک زندگی بایستی و حتما خیلی به آن مهم توجه می شود که آیا «مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی» خود فرد می باشد که آن کشش را ساخته یا ایجاد می‌کند یا آن یک کشش دوطرفه به دور از هیجانات جنسی و زناشویی و جنسی می باشد؟ طبیعی می باشد در صورتی که کشش به طرف همسر تنها جهت رفع مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی خود فرد باشد، می‌تواند باعث سوءتفاهم و همچنین اختلال در شناخت جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین انتخاب طرف مقابل باشد و همچنین به‌راحتی آن کشش و همچنین جذابیت ابتدایی و اولیه به حساب آن گذاشته می شود که آن فرد همانی می باشد که «می‌خواهم و همچنین همواره محرک عاطفی، هیجانی و همچنین جنسی و زناشویی و جنسی من خواهد بود» و همچنین آن آغاز یک اشتباه می باشد زیرا و به درستی که عمر آن هیجان و همچنین کشش خیلی زیاد نخواهد بود!

از عشق‌تان مراقبت کنید!

گاهی زن و همچنین شوهر جهت هم دوست داشتنی و جذاب خواهند بود ولی باید توجه داشت جهت احیای آن کشش و همچنین جذابیت و همچنین تقویت آن هم کار بسیاری نمی‌کنند و همچنین عشقی که بین‌شان ساخته یا ایجاد شده بود را به حال خود رها می‌کنند، با هم حرف نمی‌زنند و همچنین به فاکتورهای تخریب‌کننده ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بی‌توجه خواهند بود. خیلی از زوج‌ها آن تصور را دارند که عشق جهت یک‌بار جهت آنها اتفاق افتاد و همچنین همواره به آن هم مقدار و اندازه و همچنین کیفیتی که هست باقی خواهد ماند؛ در حالی که عشق و همچنین علاقه بین زوج‌ها خمیرمایه کشش جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین تداوم روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی بین آنهاست و همچنین نمی‌قدرت آن هم را بدون مراقبت، احیا و همچنین تقویت رها کرد.

در قدم اول نیازهای جنسی و زناشویی و جنسی خودتان را بشناسید

زن و همچنین شوهرها اغلب هیچ مراقبتی از آن ارتباط و رابطه پویا نمی‌کنند. در پس نتیجه آن می شود که هنگام و زمانی که که ارتباط و رابطه دچار معظلات و مسائل و مشکلات عمیق جنسی و زناشویی و جنسی شد به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کمک گرفتن می‌افتند و همچنین می‌پرسند که چگونه و چطوری می‌قدرت  تمام آن گرد و همچنین غبار را از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی‌مان بزداییم؟ در حالی که دائما در مشاوره‌های قبل از ازدواج و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی اصرار داریم که تو به عنوان شوهر یا زن بدون توجه به طرف مقابل مدام بایستی و حتما به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که چگونه و چطوری آن ارتباط و رابطه را پویا نگه دارید. جهت برقراری ارتباط و رابطه صمیمانه و همچنین جنسی و زناشویی و جنسی ابتدا خودتان را بشناسید و همچنین سپس فرد مقابل را بشناسید! بایستی و حتما منافذ ریزی که در ارتباط و رابطه به وجود می‌آید و همچنین به آن هم توجهی ندارید را به سرعت حل کنید نه آنکه منتظر باشید اتفاقی بیفتد و همچنین بعد جهت درمان سراغ درمانگر بروید.

در ارتباط و رابطه با مسائل پیش آمده در اتاق خواب گفت‌وگو کنید

می‌توانید به همسرتان بگویید من از ارتباط با تو لذت می‌برم ولی باید توجه داشت برایم اکثرا و بیشتر خوشایند خواهد بود در صورتی که از نظر ظاهر، بهداشت و همچنین…. اوضاع تو به آن شکل باشد. خیلی از اشخاص از گفتن آن موضوع دوری می‌کنند و همچنین گفتن آن حقایق را سال شمسی‌ها به تاخیر می‌اندازند. هیچ فردی نباید از گفتن آن حرف به شوهر یا همسر خود نگران باشد؛ از آنکه نکند دلش را بشکند و همچنین… بلکه آن نشان از توجه به آن هم همسر و همچنین فضای پیش‌آمده در اتاق خواب می باشد؛ در حالی که متاسفانه زن و همچنین شوهرهای بسیاری خواهند بود که  به‌شدت در حال سوءتفاهم خواهند بود. جهت آنکه فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنند در صورتی که پیشامد جدید‌ای که به وجود آمده را مطرح کنند همسرشان دلگیر می‌می شود و همچنین… آن پنهان‌کاری‌ها معنایی به غیر از عدم توجه به بنیان خانواده ندارد.

به فاکتورهای مخرب روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی توجه کنید

اکثر مردها هم از گفتن آن موارد واهمه دارند زیرا و به درستی که نگران خواهند بود منجر به تنش و همچنین دعوا می شود. در بین زنان زیاد دیده می‌می شود زمانی که مرد در حوزه جنسی و زناشویی و جنسی اظهارنظری می‌کند یا پیشنهادی دارد انظار و افکار زن به هم می‌ریزد، واکنش منفی نشان می‌دهد و همچنین… به جای آنکه زنان آن صحبت را به پای نگرانی مرد و همچنین حفظ ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی‌شان بگذارند، در قالب دفاعی فرو می‌روند. خیلی از زن ها فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنند زیرا و به درستی که ازدواج نموده اند دیگر نیازی نیست به فاکتورهای مخرب روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی‌شان توجه کنند.

طبیعی می باشد هر دو در ادامه آن ارتباط و رابطه اذیت می‌شوند. یکی از پهناور و بزرگ‌ترین معظلات و مسائل و مشکلات، ارتباطات کلامی و همچنین صمیمت بین زوج می باشد. در پس نتیجه آن می شود که در زندگی مشترک اکثرا و بیشتر با هم بحث می‌کنند تا آنکه مثل دو فرد صمیمی راجع به مسائل جنسی و زناشویی و جنسی‌شان صحبت کنند.

ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی صرفا نزدیکی نیست

دائما هنگام انتخاب بایستی و حتما به آن پیشامد جدید توجه داشته باشید که آیا آن فرد شریک جنسی و زناشویی و جنسی خوبی هم جهت تو هست؟ آیا می‌توانید به لحاظ جنسی و زناشویی و جنسی همدیگر را جذب کنید؟ می‌توانید به نیازهای هم پاسخ دهید؟ متاسفانه اشخاص قبل از انتخاب همسر به آن سوالات فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نکرده‌اند! شاید کمتر به آن موضوع اهمیت می‌دهند که آن ازدواج یک فضای خصوصی هم در اتاق خواب دارد و همچنین بایستی و حتما دو فرد یا شخص به لحاظ جنسی و زناشویی و جنسی متناسب باشند و همچنین به آن معنا نیست که بایستی و حتما ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص که جدید و تو و تازه با همدیگر آشنا شده اند، اتفاق بیفتد.

آن پیشامد جدید قابل قبولی نیست زیرا و به درستی که به‌روش کاذب پس نتیجه آن می شود که را مثبت می‌کند! در هیچ مستندی برقراری ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی  صرفا نزدیکی جهت سنجش تناسب و همچنین کشش جنسی و زناشویی و جنسی بین دو فرد یا شخص اشاره یا تاکید نشده می باشد بلکه اکثرا و بیشتر بر شناخت دو فرد یا شخص از همدیگر که اغلب بدون محرکات جنسی و زناشویی و جنسی، تنها با گفتمان و همچنین تعامل فرهنگی و اجتماعی بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود، تاکید شده می باشد. تعاملات جنسی و زناشویی و جنسی به تماس‌های جسمی- جنسی و زناشویی و جنسی صرف اطلاق نمی‌می شود بلکه هرگونه ارتباط و رابطه صمیمانه، ارتباط و همچنین گفت‌وگوی خوشایند و همچنین لذت‌قسمت و بخش بین زوج هم رفتار جنسی و زناشویی و جنسی تلقی می‌می شود.

آن پیشامد جدید از محدود و همچنین محصور شدن زندگی جنسی و زناشویی و جنسی زوج‌ها در فضای تناسلی محض پیشگیری می‌کند و همچنین اکثرا و بیشتر روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی بین زن و همچنین شوهر را روابط فرهنگی و اجتماعی می‌بیند و همچنین آن هم روابط را به تمامی روابطی که زن و همچنین شوهر در طول روز دارند، تسری می‌دهد. صحبت از علایق جنسی و زناشویی و جنسی، ارجحیت‌ها و همچنین اولویت‌های جنسی و زناشویی و جنسی و همچنین… قدم مهمی می باشد که زوج ­ها در مسیر شناخت جنسی و زناشویی و جنسی می‌توانند در مراحل انتخاب بردارند.

مجله زندگی ایده آل:
تناسب و همچنین کشش جنسیرابطه جنسیروابط جنسی و زناشویی و جنسی بین زن و همچنین شوهرزندگی جنسی و زناشویی و جنسی زوج‌هاشناخت جنسی و زناشویی و جنسی

احیای مجدد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین در تاریخ ۸ March 2016 | 3:14 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …