خانه / زناشویی / ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب

ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب

ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب

|ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب از ونوشه|

vidasentimental

یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دوطرف مستلزم چه عواملی هست تا بتواند رضایت طرفین را جلب کند و همچنین زوجین چگونه بایستی و حتما رفتار کنند تا بتوانند رضایت هر دو را جلب کنند اصول یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب چیست؟

هر کسی نیازهای جنسی و زناشویی و جنسی متفاوتی دارد و همچنین بر آورده شدن آن نیازها مستلزم داشتن تعاملات جنسی و زناشویی و جنسی رضایت قسمت و بخش، هیجان انگیز و همچنین توأم با کامیابی در طول زندگی می باشد.

انواع نیازهای جنسی و زناشویی و جنسی
نیازهای احساسی در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی:

جهت داشتن یک ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب بایستی و حتما حس خوبی داشته باشید. اضطراب، افسردگی، ناخوش و غمگین، خشم و همچنین هر گونه احساس منفی می تواند مانع ساخته یا ایجاد حس و همچنین حال در تو و همچنین لذت بردن از تجربه جنسی و زناشویی و جنسی تان می شود. اکثر اشخاص مستلزم و نیاز دارند ذهن شان هم بسامان باشد. در صورتی که ذهن تان جایی مشغول باشد مثلا در فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کار یا مسئولیت های منزل یا فرزندان تان باشید ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی یا آخرین چیزی می باشد که به آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید یا مثل کارهای دیگر وظیفه ای به نظر می آید که ناچار بایستی و حتما به آن هم پرداخت.

نیازهای فیزیکی در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی:

شرایط عمومی بدن پیشامد جدید مهمی می باشد. مثلا اغلب اشخاص جهت لذت بردن از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بایستی و حتما تا حد معقولی آرام و همچنین هشیار باشند و همچنین احساس سلامتی کنند. هنگام ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی محیط هم بایستی و حتما نیازهای فیزیکی تو را برآورده کند، جهت مثال دل تان می خواهد در اتاقی گرم و همچنین راحت باشید یا نور اتاق ملایم باشد و همچنین سکوت در آن هم حاکم باشد. بعضی زن و همچنین شوهرها هنگام ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بایستی و حتما خیال شان راحت باشد که کسی مزاحم شان نمی می شود یا صدای شان را نمی شنوند. ضمنا نیازهای فیزیکی اشخاص با گذشت زمان و همچنین در طول سال شمسی ها تغییر می کند، مثلا افرادی که پیرتر تر خواهند بود شاید محیطی لطیف تر و همچنین سالم تر را ترجیح دهند.

نیازهای ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی:

احساس امنیت در کنار همسرتان بدان معناست که خیال تان راحت باشد او تو را پذیرفته و همچنین بدن تو و همچنین نحوه عملکردتان را قضاوت نمی کند. ضمنا بایستی و حتما اطمینان خاطر پیدا کنید که همسرتان از تجربه جنسی و زناشویی و جنسی اش با تو به مقدار و اندازه تو لذت می برد. در صورتی که ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی دچار تنش یا مسائل حل نشده ای می باشد بایستی و حتما پیش از رفتن به رختخواب آن مسائل را حل و همچنین فصل کنید، یا دست کم مطمئن شوید که هر دو به یک مقدار و اندازه متعهد به حل آن هم ها هستید.

ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی خوب در تاریخ ۳۰ March 2016 | 9:02 am نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …